Jaarrekening

Iedere organisatie dient jaarlijks een jaarrekening op te stellen. Als u een eenmanszaak of VOF heeft, moet u het resultaat van uw bedrijf bij de aangifte inkomstenbelasting opgeven. Bij een BV moet u het resultaat bij de aangifte vennootschapsbelasting opgeven. Daarnaast moet een BV de jaarstukken deponeren bij de Kamer van Koophandel.

  • een jaarrekeningen bestaat uit: verlies- en winstrekening, de balans en een toelichting hierop
  • op de verlies – en winstrekeningen staan: de omzet, kosten en resultaat vermeld
  • op de balans staan: de activa (bezittingen & vorderingen) en de passiva (eigen vermogen & schulden)  per 31 december.

Financiële rapportages

Financiële rapportages maken is een uitdagende klus. Als u goed inzicht in uw onderneming wilt krijgen en houden, kunt u periodiek een financiële rapportage (laten) samenstellen. U ontvangt dan een tussentijdse verlies- en winstrekening en, indien gewenst, een tussentijdse balans.

BMG Account helpt

Ook al is het niet verplicht, het kan wenselijk zijn uw financiële rapportages te laten samenstellen door een accountant. Zo heeft u direct inzicht in hoe het met uw bedrijf is gesteld  en heeft u vergelijkingsmateriaal voor eerdere of toekomstige perioden. Dit kan  per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks.